WellCareMedicalCentre.com

Av delingsaktiviteter organer i Lazio

ORGANER

tilgjengelig fra

SOLD

MOTTATT

transplantert

budsjett

Rene

58

6

46

100

40

Pancreas

1

0

0

1

0

Hjerte

14

12

8

10

-4

Leveren

28

8

48

68

40

lunge

3

0

15

18

15

TOTAL

104

26

117

197

91


tabellen viser hvordan i transplantasjons sentrene for Lazio utføres et større antall transplantasjoner til antall organer fremskaffet i den region
Dette skyldes 2 faktorer:.
  1. organtransplantasjon programmer som hjerte, lever og lunger må tas i betraktning utenfor området hvortil de organer som ikke finner sin anvendelse i inntaksområdet for mangel av transplantasjons lokalene brukes ved afferen sentre du etter område;
  2. i vår region har blitt gjennomført fire separate nyretransplanterte programmer:
    1. Kidney Transplant Program Lazio (CTRL);
    2. Program National Pediatrisk Transplantasjon;
    3. av interregionale Senter Abruzzo- Transplant Program Molise;
    4. program Nyretransplantasjon CRR Basilicata
Alt dette betyr at tiden i Lazio vil ha en positiv balanse av transplantasjoner og organer procurati.Top
Se Også