WellCareMedicalCentre.com

Alkohol: hva er en moderat mengde

Effekter av alkohol på organismen påvirkes av mange variabler som kjønn, vekt, høyde, helsemessige forhold og også noen genetiske og miljømessige faktorer. Også
typen av alkoholholdige drikker tatt ved lav eller høy konsentrasjon av alkohol , forbruksfasen, enten med måltider eller uten måltid, og hastigheten du drikker med, hvis man slipper eller svelger alt slag. Effekten av et alkoholforbruk i moderate mengder fordelt over tid er også forskjellig, sammenlignet med en konsekvent drikk som f.eks. bare konsentrerer
i helgen. Det er imidlertid retningslinjer som deles av flertallet av det vitenskapelige samfunnet som angir grensene for forbruk av alkohol som kan vurderes moderat. L '
INRAN , i sin Retningslinjer for sunn mat anser moderat, i samsvar med indikasjonene på WHO , en daglig mengde alkohol som tilsvarer ikke mer enn 2-3 alkoholholdige enheter for mennesker, ikke mer enn 1-2 alkoholholdige enheter for kvinner og ikke mer enn 1 alkoholholdig enhet for senior. Anbefalingen av
å drikke moderat er bare for voksne. Barn og unge bør ikke drikke minst til 16 år. En Alkoholisk Enhet (U.A.) tilsvarer omtrent 12 gram etanol. Som finnes i et lite glass (125 ml) middels graderingsvin, i en kan eller en flaske øl (330 ml) med medium gradasjon eller i en bardose (40 ml) superalcoholic. Redigert av

www.beviresponsabile.it

Se Også