WellCareMedicalCentre.com

Arkitektoniske barrierer: loven 13/89


Loven 13 / 89, sørger for årlig utbetaling av bidrag til eliminering av arkitektoniske barrierer i private bygninger. Bidrag kan gis for INTERVENTIONS på eksisterende private eiendommer der de bor på en effektiv, stabil og vanlig måte med nedskrivninger eller permanente funksjonsbegrensninger. Det legges også bidrag til kjøp av utstyr for å fjerne hindringer for tilgjengeligheten på bygninger som brukes til boliger eller institusjoner for assistanse.
Bidragsbeløpet bestemmes:

 • på grunnlag av utgifter påløpt og bevist, for opptil L.13.750.000
 • på grunnlag av de beløp overført til byen av staten gjennom regionen anmodningen om stipend må gjøres på eget skjema (modell faksimile).

Hvem kan ha nytte av bidrag

 • deaktivert med svekkelser eller permanente funksjonelle begrensninger av motor karakter og blind ,
 • de som har forsørges med varig nedsatt funksjonsevne,
 • i condominiums hvor disse kategorier av mottakerne er bosatt;
 • boliger eller institutter for deres eiendommer for omsorg for funksjonshemmede.

NB: arbeidet skal utføres etter presentasjonen av spørsmål.
Hvem kan presentere forespørsel om bidrag

 1. den funksjonshemmede
 2. operatøren autoritet eller beskyttelse på emnet Handicapped

Hva må sendes

 • søknad til kommunens borgmester hvor eiendommen er lokalisert i stempelpapir innen 1. mars
 • sammendrag av arbeid og planlagte utgifter
 • medisinsk sertifikat utstedt av lege (eller av kompetent ULSS ved total funksjonshemning) og forespørsel om forrang for tildeling av bidrag

Bidragsbeløp
Bidraget utbetales i forhold til de påløpte utgiftene.

 • Utgifter på inntil 5 millioner lire: Bidrag til dekning av utgifter.
 • Utgifter fra 5 til 25 millioner lire: bidrag på 5 millioner pluss 25% av de gjenværende utgiftene som overstiger de første 5 millioner (eksempel: utgifter påløpt L.15.000.000; bidrag L.5.000.000. + L.2.500.000 tilsvarende 25% av de resterende 10 millioner)
 • Utgifter fra 25 til 100 millioner lire: Bidrag på 10 millioner pluss 5% av utgiftene som overstiger de første 25 millioner (eksempel: utgifter vedvarende L. 55.000.000, bidrag 10.000.000 + L.1.500.000 = 5% av de resterende 30 millioner)

Tidspunkt for utbetaling av bidraget

 • Tilskuddsgodtgjørelse innen 30 dager etter kommunikasjonen av kommunen som er tilgjengelig for kommunen
 • utbetales bidraget etter oppdraget etter utførelsen av arbeidene og innen 60 dager etter presentasjonen av fakturaen etter ferdigstillelsen av arbeidene
 • de utilfredse forespørsler i år pågår på grunn av utilstrekkelige midler, forblir de gyldige i de følgende årene
Topp
Se Også