WellCareMedicalCentre.com

Nyre og nyre-Pancreas

Sikkert den foretrukne behandling for de fleste formål kronisk nyresvikt hvis anvendelse er bare begrenset av mangelen på tilgjengelige organer.
bare de utmerkede resultater som er oppnådd har ført til økningen i antallet av pasienter som på ventelisten, og dermed skape en stor uoverensstemmelse mellom antall pasienter dra nytte av en transplantasjon, og det antall transplantasjoner

transplantasjon av nyre avdød er den mest hyppig forekomst i Italia.; vanligvis har en tendens til å identifisere den transplantasjon med det kirurgiske handlinger som realiserer den, men den biologiske utskifting av nyrefunksjonen er en mye mer kompleks og artikulert prosess.

Topp
Se Også